כתובתינו: אבא הילל 7, בית סילבר, מתחם הבורסה ר"ג.

טלפון: 035616711

אין לראות באמור באתר זה או באיזה מחלקיו משום ייעוץ השקעות או המלצה כלשהי. 
יש לקרוא בעיון רב את ההברה המשפטית ואת כל פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא.
 

קבין בית השקעות- אבא הילל 7, בית סילבר, קומה 15, מתחם הבורסה רמת גן. מיקוד204152521
בכל שאלה ניתן לפנות לקבין בית השקעות בטלפון 03-5616711 או במייל kabin@kabin-invest.co.il 

חברת קבין בית השקעות בע”מ הינה משווקת השקעות עפ”י חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה 1995.

לקבין בית השקעות בע”מ יש זיקה לשלוש מקרנות הנאמנות שבניהול אלומות ניהול קרנות נאמנות בע”מ. להלן פרטי הקרנות:

20/80

דמי הניהול

שם הקרן

אלומות קבין(2D)

20/80

0.79%

5121439

1.7%

5122411

2.8%

5115050

קבין (6F)  השקעות- קרן ממונפת

מספר הקרן

קבין (4D)  מניות חו”ל

הזיקה הינה בכך שקבין בית השקעות בע”מ משמשת כמנהל השקעות חיצוני (הוסטינג) ונותנת שירותי ניהול תיק השקעות לקרנות ומקבלת הכנסה שהיא חלק מהתקבולים שמקבל מנהל הקרן מהנכסים כאמור.

חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן: 4=עד 120% (בערך מוחלט), 6=מעל 200% (בערך מוחלט).2=עד 30% חשיפה למניות (בערך מוחלט)למרות זאת, בהתאם לתשקיף שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

חשיפה למט”ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן: D= עד 120% (בערך מוחלט), F= מעל 200% (בערך מוחלט)

המידע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד. אין לראות בפרסום זה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד. הנתונים יכולים להשתנות, רכישת יחידות בקרנות תעשה בהתאם לתשקיפים בתוקף ולדיווחים המיידים המעודכנים. אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

                                 מנהל השקעות חיצוני : קבין בית השקעות בע”מ.
                               

 

 

                                 מנהל הקרן : אלומות  ניהול קרנות נאמנות בע”מ.