top of page
איזה שימוש יכול מנהל התיקים לעשות בכסף שלי ?

החשבון נמצא בבנק על שמך. קבין בית השקעות מקבלת ממך הלקוח ייפוי כח לפעילות השקעתית בלבד לקנייה ומכירה של ניירות ערך במסגרת המדיניות שנקבעה בהסכם בנינו. לקבין בית השקעות אין זכות משיכה מהחשבון, למעט דמי ניהול.

מדוע לנהל את הכסף באמצעות בוטיק השקעות כגון קבין בית השקעות ולא בבית השקעות ממותג ?

הדבר החשוב ביותר בניהול הכסף שלך הוא זהות מנהל ההשקעות, אשר מקבל את ההחלטות בנוגע לתיק שלך.

בשוק ההון קיימת ניידות גבוהה של מנהלי השקעות שכירים מבית השקעות אחד לשני. בחלק גדול מן המקרים בתי השקעות גדולים וממותגים מתגאים בתוצאות, אשר מנהל ההשקעות שהשיג אותם, כבר אינו בתפקיד או עבר לבית השקעות אחר.

ניהול ההשקעות בבתי ההשקעות הגדולים הינו בדרך כלל ניהול השקעות המוני והתיק שלך אינו מקבל את תשומת הלב המקסימלית המגיעה לו. בקבין בית השקעות את/ה ותיק ההשקעות שלך מקבלים יחס אישי ומטופלים לאורך זמן ע”י אותו מנהל השקעות, אשר מכיר אותך ואת העדפותיך.

איזה עוד יתרון מכריע קיים בבית השקעות בוטיק על פני בית השקעות גדול ?

בניגוד לתחומים רבים אחרים, בשוק ההון יש יתרון עצום דווקא לגופים הקטנים יותר, אשר פעילותם משפיעה הרבה פחות על שערי ניירות הערך. גוף השקעות גדול שמנהל תיקים בהיקף של מיליארדי ש”ח צפוי להשפיע על שערי ניירות הערך בבורסה בעת הרכישה או המכירה שלהם. בגוף המנהל מליארדי ש”ח, כל שינוי קטן בתיק ההשקעות של הלקוח, משמעותו פעולה בבורסה בשווי של עשרות ולעיתים מאות מליוני שקלים (כיוון שכל פעולה נעשית במאות תיקים מלבד התיק שלך). פעולות כאלו במקרים רבים גורמות לכך שבעת הרכישה, המחיר הממוצע בו רוכש בית ההשקעות את הנייר עבור הלקוח, יהיה גבוה מן המחיר במועד קבלת ההחלטה ואלו בעת מכירת הנייר, המחיר הממוצע בו תתבצע המכירה יהיה נמוך מן המחיר במועד קבלת החלטת המכירה. הפערים הללו באים על חשבון הלקוח והם יכולים להיות משמעותיים מאד לאורך זמן.

Innovation Day 2023

Sept. 23, 2023 at 11am

University Symphony Orchestra

Sept. 23, 2023 at 11am

Student Council Elections

Sept. 23, 2023 at 11am

שאלות ותשובות

bottom of page