top of page

2/12/2016

אמזון הצעירה כבר שווה ב-69% יותר מוולמארט ■ איך מנתבים את ההשקעות בעידן הנוכחי, וכיצד מתחמקים מזרועה הארוכה של הטכנולוגיה המשבשת

3/10/2016

רן קבין, מנכ"ל קבין בית השקעות:  "גם אם טראמפ ייבחר, אמריקה לא תשתנה באופן מהותי, רווחי החברות לא ייעלמו ולאחר תגובה אימפולסיבית של השוק, המשקיעים יתרגלו לנשיא החדש ויחזרו לפעול כפי שפעלו תמיד: על סמך נתונים כלכליים"

איך להימנע משיבושים טכנולוגיים בתיק ההשקעות

"השפעת הבחירות בארה"ב על השווקים לא תהיה מהותית"

bottom of page