חברת קבין בית השקעות בע"מ (להלן: "קבין בית השקעות") הינה משווקת השקעות עפ"י חוק הסדר העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.

להלן רשימת קרנות נאמנות המנוהלות על ידי קסם קרנות נאמנות בע"מ אשר קבין בית השקעות משמשת עבורן מנהל השקעות חיצוני ובעלת זיקה להן:

     

                                   * 

(*) '2' = עד 30% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן (בערך מוחלט). למרות זאת, בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן

                                                               פרופיל החשיפה

הזיקה הינה בכך שקבין בית השקעות משמשת כמנהל השקעות חיצוני (הוסטינג) ונותנת שירותי ניהול תיק השקעות לקרנות הנ"ל ומקבלת הכנסה שהיא חלק מהתקבולים שמקבל מנהל הקרן מהנכסים כאמור.

המידע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואת הקרן ודירוגה בעבר כדי להבטיח תשואה ודירוג דומים בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות הקרן. רכישת יחידות בקרן היא רק בהסתמך  על תשקיף במועד הרכישה והדיווחים המיידים שבתוקף.

מנהל התיקים עשוי להעדיף את הנכסים הקשורים על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין למנהל התיקים זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

מהות הזיקה של מנהל התיקים לנכסים הקשורים: קסם קרנות נאמנות בע"מ, זכאי לדמי ניהול בגין רכישת יחידות של הקרנות הקשורות או המשך החזקתן בחשבון הלקוח ומנהל התיקים אשר מנהל את ההשקעות של הקרנות הקשורות ואף עשוי לשווק את היחידות של הקרנות הקשורות מקבל אף הוא תשלום ו / או תגמול בקשר עם רכישת יחידות של הקרנות הקשורות או בקשר עם המשך החזקתן בחשבון הלקוח.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, הרכישה תעשה עפ"י תשקיף הקרן שבתוקף והשינויים בדיווחים המיידיים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות בידי בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות.

                          מנהל השקעות חיצוני: קבין בית השקעות בע"מ

                         מנהל הקרן: קסם קרנות נאמנות בע"מ

ניהול השקעות חיצוני בקרנות נאמנות

              כתובתינו: אבא הילל 7, בית סילבר, מתחם הבורסה ר"ג.

טלפון: 035616711

אין לראות באמור באתר זה או באיזה מחלקיו משום ייעוץ השקעות או המלצה כלשהי. 
יש לקרוא בעיון רב את ההברה המשפטית ואת כל פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא.
 

קבין בית השקעות- אבא הילל 7, בית סילבר, קומה 15, מתחם הבורסה רמת גן. מיקוד204152521
בכל שאלה ניתן לפנות לקבין בית השקעות בטלפון 03-5616711 או במייל kabin@kabin-invest.co.il